Τί ισχύει με τις αλλαγές στην Πυροπροστασία Εκπαιδευτηρίων ΦΕΚ: 2366/Β/29/10/2015)

xeniglossa.gr

Ο ΠΣΚΙΚΞΓ εξέδωσε σήμερα 6 Νοεμβρίου ανακοίνωση σχετικά με το νεο ΦΕΚ και την Πυροσβεστική διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτήρια

Πιό συγκεκριμένα , σχετικά με το τί ισχύει για Κεντρα Ξένων Γλωσσών ο ΠΣΚΙΚΞΓ διευρκινίζει τα ακόλουθα

Σχετικά με το ΦΕΚ 2326/Β/29 - 10 - 2015 - Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015:

 Πρόκειται για νέα διάταξη που καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα εκπαιδευτήρια που βρίσκονται σε κτίρια των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί πριν την 17 - 02 - 1989, ώστε να προσαρμοστούν στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Οι απαιτήσεις δεν αλλάζουν κατά πολύ σε σχέση με αυτά που ίσχυαν, και ειδικά για την μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή κέντρα ξένων γλωσσών μικρού ή μεσαίου μεγέθους.

Οι διαφοροποιήσεις έγκειται ως προς την δι αδικασία έκδοσης πιστοποιητικού , ήτοι :

 Μέχρι σήμερα, στα εκπαιδευτήρια της παραπάνω κατηγορίας, γινόταν αυτοψία από Πυροσβέστη ο οποίος στη συνέχεια συνέτασσε Έκθεση Επιθεώρησης και όριζε τα απαιτούμενα μέτρα Πυροπροστασίας.

 Από εδώ και πέρα, αυτό θα το κάνει κατάλληλος ιδιώτης μηχανικός , ο οπ οίος θα συντάσσει μελέτη και κατόψεις που θα ορίζουν τα απαιτούμενα μέτρα , σύμφωνα με τους κανονισμούς της Πυρ. Διάταξης 16/2015.

Τέλος, για τους ιδιοκτήτες κέντρων ξένων γλωσσών που έχουν ήδη λάβει :

 Πιστοποιητικό Πυροσπροστασίας ή

 Έκθεση επιθεώρησης απ ό την Πυροσβεστική και βρίσκονται στη διαδικασία εγκατάστασης των μέτρων, δεν απαιτείται κάποια διαφορετική ενέργεια .

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η νέα διαδικασία ( Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015) αφορά όσους υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία , μετά τις 29 Οκτωβρίου 2015