Άδειες - Νομοθεσία

 • EUROPALSO - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2024

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2024 Έως 31/05/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Μάρτιο Έως 31/05/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε).

 • EUROPALSO - Τι είναι το IRIS - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις και ΚΞΓ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, βάσει των ΚΑΔ που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούν (βλ. 85.59 και 85.60), και καθώς έχουν συναλλαγές με πελάτες λιανικής, υποχρεούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών (πατήστε εδώ), να έχουν εγγραφεί στο τραπεζικό σύστημα IRIS, έως τις 30/6/2024. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι “προκειμένου να ενημερωθούν και να συνδεθούν υποχρεωτικά, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

 • EUROPALSO - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024 Έως 30/04/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Φεβρουάριο 2024. Έως 30/04/2024 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε).

 • EUROPALSO: Υποχρεωτικά τα POS στα ΚΞΓ και το όριο στα μετρητά έως 500 ευρώ

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Τα ΚΞΓ, βάσει εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, και σύμφωνα με τους ΚΑΔ που έχουν οριστεί σε αυτές, ανήκουν στους κλάδους που θα πρέπει να έχουν POS στην επιχείρηση τους. Όποιος από εσάς δεν έχει προμηθευτεί POS, θα τον συμβουλεύαμε να μιλήσει με την τράπεζα του προκειμένου να το προμηθευτεί άμεσα. Σε όποιον παραβιάζει την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS και αποδοχή πληρωμών IRIS επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων.

 • EUROPALSO ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Έως 02/05/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Φεβρουάριο 2023. Έως 02/05/2023 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Φεβρουάριο 2023.

 • EUROPALSO: Νέες προθεσμίες για το MyData - Μάρτιος 2023

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Α. Αναφορικά με το έτος 2022 Τα Έσοδα τιμολόγησης, και τίτλοι κτήσης για το 2022 διαβιβάζονται εναλλακτικά έως 31.3.2023 (αντί 28.2.2023 που ίσχυε). Τα δεδομένα εξόδων τιμολόγησης, και τα έξοδα μισθοδοσίας, για το 2022 διαβιβάζονται έως 31.10.2023 (αντί 31.3.2023 που ίσχυε). Τα δεδομένα απόκλισης διαβίβασης και παράλειψης διαβίβασης του εκδότη, για το 2022 διαβάζονται από τον λήπτη έως 30.11.2023 (αντί 30.4.2023 που ίσχυε).

 • EUROPALSO: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Έως 31/03/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Ιανουάριο 2023. Έως 31/03/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Ιανουάριο 2023.

 • EUROPALSO: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙOY-ΙΑΝΟΥΑΡΙOY 2023

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Φ ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 Έ ω ς 02/01/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Οκτώβριο 2022. Έ ω ς 02/01/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε).

 • Europalso - Ενημέρωση για ψηφιακή κάρτα εργασίας

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  1. Γενικά Με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4808/2021 θεσπίστηκε το μέτρο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίες από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου, υποχρεούνται να διαθέτουν και να λειτουργούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους, άμεσα συνδεδεμένο και διαλειτουργικό, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. Εργάνη ΙΙ.

 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Σεπτέμβριο 2022. Έως 30/11 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Σεπτέμβριο 2022.

Back to Top