Ανανέωση Άδειας Διδασκαλίας: Όλα όσα πρέπει να ξέρω

Η ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης της Άδειας Διδασκαλίας των
καθηγητών είχε ως αποτέλεσμα τα τηλέφωνα στην υπηρεσία να χτυπάνε ασταμάτητα, καθώς ο κόσμος
καλεί συνεχώς για διευκρινίσεις. Συγκεντρώσαμε, λοιπόν, τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να
ξέρετε ώστε να κάνετε τη διαδικασία εύκολα και γρήγορα.

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ;
Οι κάτοχοι άδειας διδασκαλίας που εκδόθηκε πριν τις 12/11/2012 θα πρέπει να προβούν σε ανανέωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν εκδοθεί από
Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την έναρξη ισχύος του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/τΑ/1211
2012) και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την
έκδοσή τους ή όχι, ισχύουν έως 31.12.2019,» γεγονός που σημαίνει ότι οι άδειες που εκδόθηκαν
πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου δε θα ισχύουν από το 2020 και μετά.

Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 12/11/2012. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΙ ΕΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ; Όχι. Η
ανανέωση αφορά μόνο όσους έχουν άδειες που εκδόθηκαν πριν από αυτή την ημερομηνία.
Επομένως, αν η άδεια μου εκδόθηκε στις 13/11/2012 και έπειτα, δε χρειάζεται να προβώ στη
διαδικασία ανανέωσης.

ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ;
Εάν εμπίπτω στην κατηγορία αυτών που πρέπει να κάνουν ανανέωση της άδειας τους, θα πρέπει
να έχω κάνει την ανανέωση το αργότερο έως 30/08/2019. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχω
στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα πριν από αυτή την ημερομηνία. Για να είμαι σίγουρος ότι θα
φτάσουν πριν την προθεσμία, καλό είναι να τα στείλω αρκετές μέρες νωρίτερα.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΙ ΠΟΥ;
Για να ολοκληρώσω τη διαδικασία, πρέπει να στείλω την άδεια διδασκαλίας μου καθώς και
κάποια επιπλέον δικαιολογητικά στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι
κάποιος που δεν έχει το χαρτί της άδειας διδασκαλίας γιατί η άδεια του βγήκε μετά τις
12/11/2012 δε χρειάζεται να στείλει κάτι στον οργανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δε
χρειάζεται να προβεί κανείς σε διαδικασία ανανέωσης. Ωστόσο, εάν κάποιος έχει χάσει το

έγγραφο της άδειας διδασκαλίας, θα πρέπει να ζητήσει επανέκδοση του από την αρμόδια
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παρακάτω έγγραφα πρέπει να αποσταλούν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

1. Εκδοθείσα άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Έντυπο αίτησης ανανέωσης άδειας διδασκαλίας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση (1) με βεβαίωση περί γνήσιου της υπογραφής.
4. Υπεύθυνη Δήλωση (2) με βεβαίωση περί γνήσιου της υπογραφής. 5. Είτε
a. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου για τους αποφοίτους πανεπιστημίου από την
Ελλάδα ή αναγνωρισμένο στην Ελλάδα (π.χ. μέσω ΔΟΑΤΑΠ) και μεταφρασμένο στα
ελληνικά ή
b. Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.
6. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα
βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων
γλωσσών και κατ’ οίκον.
7. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, στην οποία θα βεβαιώνεται η υγεία του
ενδιαφερομένου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον.
8. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς. Η διεύθυνση αποστολής, καθώς και πληροφορίες για τα
δικαιολογητικά, υπάρχουν στον σύνδεσμο: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and
programcertification/didaskontes_frontistiria/ananeosi_adeias_didaskalias

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ;
Όχι, όμως αν προτιμώ να αφήσω τα έγγραφα μου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού είναι
πλέον 13.00-15.00.

ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΩ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ;
Πρώτα πρέπει να σιγουρευτώ ότι έχω εκτυπώσει και συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και ότι
έχω συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη Δευτεροβάθμια, τον παθολόγο και τον
ψυχίατρο. Στη συνέχεια τοποθετώ όλα τα έγγραφα σε κλειστό φάκελο. Στην εξωτερική μεριά του φακέλου γράφω Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και
κατ’ οίκον. Στέλνω το φάκελο συστημένο στα γραφεία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ; Για
να βεβαιώσω ότι η υπογραφή που βάζω στις υπεύθυνες δηλώσεις είναι γνήσια, θα πρέπει να
απευθυνθώ σε ένα Κ.Ε.Π. Εκεί συχνά ζητάνε να μπει υπογραφή καθώς ένας υπάλληλος βλέπει, οπότε
είναι καλό να υπογράψουμε τις βεβαιώσεις καθώς είμαστε στα Κ.Ε.Π. και όχι στο σπίτι. Στα γραφεία
αυτά θα μου δώσουν ο,τι άλλο έγγραφο και επικυρώσεις χρειάζομαι για τη βεβαίωση περί γνησίου της
υπογραφής.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΣΤΟΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟ/ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ;
Όχι. Οι γιατροί θα μου δώσουν μια κατάλληλη βεβαίωση όταν τους πω τη χρήση για την οποία τη θέλω.
Συγκεκριμένα, το μόνο που χρειάζεται να γράφει η βεβαίωση είναι ότι η υγεία του ενδιαφερομένου για
να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκων βεβαιώνεται.

ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ;
Όχι. Στέλνω μία αίτηση μόνο, όπου συμπληρώνω όλες τις ειδικότητες. Τα στοιχεία των επιπλέον
γλωσσών τα γράφω στα σχετικά πεδία όπου χρειάζεται να αναφέρω περί πτυχίου και επάρκειας.
Προσθέτω όλες τις υπάρχουσες άδειες και επάρκειες (αν υπάρχουν) στο φάκελο με τα υπόλοιπα
έγγραφα.

ΕΣΤΕΙΛΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ;
Μόλις ολοκληρώσατε τη διαδικασία ανανέωσης! Τώρα θα πρέπει να περιμένετε το λιγότερο 3 μήνες
ώστε να επεξεργαστούν οι αρμόδιοι τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε τον κατάλογο
ονομάτων στη σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για να δείτε αν εμφανιστεί το όνομα σας. Συχνά χρειάζεται να
περιμένετε έως και πάνω από 10 μήνες για να εμφανιστεί το όνομα σας. Μόλις το όνομα σας
εμφανιστεί στη λίστα, θα ξέρετε ότι η ανανέωση άδειας ολοκληρώθηκε. Δε θα σας σταλεί κάποιο
έγγραφο. Η άδεια διδασκαλίας δε συνοδεύεται πλέον από έντυπο. Όλα τα ονόματα των κατόχων άδειας
βρίσκονται στη σελίδα που αναφέραμε παραπάνω.
Αν χρειάζεστε την άδεια άμεσα ώστε να εργαστείτε, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηλεφωνικά ή μέσω email. Συστήνουμε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά αντί για
τηλεφωνικά, καθ’ότι είναι συνήθως πιο εύκολο να πάρετε απάντηση γρήγορα. Στο email ή τηλέφωνο θα
ζητήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου για την επεξεργασία της άδειάς σας. Το κάθε έγγραφο που λαμβάνει
ο οργανισμός παίρνει έναν αριθμό πρωτοκόλλου, που δείχνει ότι αυτό έχει ληφθεί και είναι υπό επεξεργασία. Αυτός ο αριθμός είναι αρκετός ώστε να εργαστείτε. Οπότε αν, για παράδειγμα, ξεκινήσετε
εργασία σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών, θα δώσετε στους εργοδότες σας αυτόν τον αριθμό ως απόδειξη
ότι έχετε κάνει τη διαδικασία ανανέωσης άδειας διδασκαλίας.
Είναι καλό να περιμένετε μερικές μέρες πριν ζητήσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να προλάβουν τα
έγγραφά σας να φτάσουν και να μπουν σε διαδικασία επεξεργασίας.

ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΩ ΝΑ ΣΤΕΙΛΩ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Αν δεν κάνω την ανανέωση της άδειας πριν τις 30/08/2019, θα πρέπει να κάνω εκ νέου αναγγελία
διδασκαλίας. Ούτε η ανανέωση της άδειας διδασκαλίας ούτε η αναγγελία διδασκαλίας έχουν κάποια
σχέση με την εφορία. Η άδεια διδασκαλίας μου δίνει τη δυνατότητα να εργαστώ ως καθηγητής, ενώ αν
θέλω να δουλέψω νόμιμα ως ελεύθερος επαγγελματίας (καθηγητής ιδιαιτέρων, παράδοση σεμιναρίων
κ.ο.κ.), θα πρέπει να ξεκινήσω ατομική επιχείρηση. Για τη διαδικασία αυτή, θα πρέπει να απευθυνθώ
στην εφορία και όχι στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Επιπλέον, κάνοντας αναγγελία διδασκαλίας δεν κάνω ταυτόχρονα
έναρξη επαγγέλματος. Το τελευταίο χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία, εντελώς ξεχωριστή από την
άδεια διδασκαλίας.

ΔΕΝ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗ; Όχι.
Θα κάνετε αναγγελία διδασκαλίας.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
• Στο σημείο όπου χρειάζεται να γράψω «Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας» τι πρέπει να συμπληρώσω;
Συμπληρώνω το γραφείο της Δευτεροβάθμιας όπου εκδόθηκε η άδεια μου, για παράδειγμα
«Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Ν. Κεφαλλονιάς».
• Διάβασα διάφορες αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την ανανέωση της άδειας. Τι να
κάνω;
Είναι καλό να συμβουλεύομαι την επίσημη σελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αν έχω αμφιβολίες, και πάντα να
εμπιστεύομαι ο,τι λέει η συγκεκριμένη σελίδα. Ομολογίες συναδέλφων του στυλ «άκουσα», «μου
είπανε», «διάβασα στο …» δεν είναι επίσημες οδηγίες και πρέπει να διασταυρώνονται με τις
επίσημες οδηγίες του φορέα πριν τις εμπιστευτώ.
• Άρα που ξέρω αν όσα γράφονται σε αυτό το άρθρο είναι σωστά;
Έχουμε πάρει τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οπότε αν δεν είστε σίγουροι για
όσα λέμε, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το σύνδεσμο
https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification .
• Έχω απορίες. Με ποιόν να επικοινωνήσω; Πρώτα διαβάζω ξανά το άρθρο αυτό και βεβαιώνομαι ότι οι ερωτήσεις μου δεν έχουν ήδη
απαντηθεί. Αν έχω ακόμα ερωτήσεις, είναι καλό να διαβάσω προσεκτικά τις σχετικές οδηγίες της
ιστοσελίδας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Συχνά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, και μια δεύτερη ανάγνωση
λύνει τις απορίες μας. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες ή το άρθρο
αυτό, τότε μπορώ να επικοινωνήσω με τον οργανισμό στα τηλέφωνα και το email που αναφέρονται
στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.eoppep.gr/index.php/el/contacts.

Ξενόγλωσσοι Καθηγητές στην Ελλάδα – Ευχαριστούμε τη Σωτηρία Κοτταρά για τη συμμετοχή στη συγγραφή του άρθρου