Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

• Α1 «στοιχειώδης γνώση»

• Α2 «βασική γνώση»

• Β1 «μέτρια γνώση»

• Β2 «καλή γνώση»

• Γ1 «πολύ καλή γνώση»

• Γ2 «άριστη γνώση»

Εξέταστρα:

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α1 ανέρχεται σε 20,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 30,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Α2 ανέρχεται σε 25,00€ για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου και 45,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Β1 ανέρχεται σε 60,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 100,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου B2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ1 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις του Επιπέδου Γ2 ανέρχεται σε 110,00 € για τους σπουδαστές του Ινστιτούτου, 160,00 € για μη σπουδαστές.

Γενικές πληροφορίες.

Οι τακτικές δοκιμασίες στη ρωσική γλώσσα του Ινστιτούτου Πούσκιν για όλα τα επίπεδα, διενεργούνται δύο φορές το χρόνο:

• τη χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

• τη θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο, Ιούνιο.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης της χειμερινής περιόδου 2018 – 2019 θα διεξαχθούν στις κάτωθι ημερομηνίες:

Επίπεδο Α1: 2 Φεβρουαρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 14 Ιανουαρίου 2019)

Επίπεδο Α2: 18 Νοεμβρίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 29 Οκτωβρίου 2018)

Επίπεδο Β1: 24 Νοεμβρίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 5 Νοεμβρίου 2018)

Επίπεδο Β2: 2 Δεκεμβρίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 12 Νοεμβρίου 2018)

Επίπεδο Γ1: 7 Δεκεμβρίου 2018 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 19 Νοεμβρίου 2018)

Επίπεδο Γ2: 11 Ιανουαρίου 2019 (οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και 24 Δεκεμβρίου 2018)

Ώρα έναρξης των εξετάσεων: 10:00

Για τα Επιπέδα Α1, Α2 και Β1 οργανώνονται: εξετάσεις για:

παιδία 8-12 χρονών

εφήβους και ενηλίκους από 13.ετών

Για τα Επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2 οργανώνονται εξετάσεις μόνο για εφήβους και ενηλίκους από 13 ετών.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ρωσικής ως ξένης γλώσσας Επιπέδου Γ2 είναι απαραίτητη η διαδοχική απόκτηση των πιστοποιητικών Επιπέδου Β2 και Επιπέδου Γ1.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο, ανακοινώνεται εξήντα (60) ημέρες προ της διενέργειας αυτής. Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία δοκιμασιών.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου :

• Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων

• Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των δοκιμασιών οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των δοκιμασιών 40 λεπτά πριν την έναρξή τους και να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους καθώς και στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Για το περιεχόμενο των εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν στις αντίστοιχες σελίδες του κάθε Επιπέδου. Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την καταβολή των εξέταστρων μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν.