Από το τρέχον εαρινό εξάμηνο η ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Π.Θ.) έχει επιφορτιστεί με την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης. Το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία σας και να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των απαντήσεών σας από κανέναν.

Οι φοιτητές του τμήματος γερμανικής φιλολογίας θα έχουν την δυνατότητα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα τους και τους διδάσκοντές τους από τις 14.5.-31.5.2012.

Η συμμετοχή στην ηλεκτρονική αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο κριτικής και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση των μαθημάτων. Επίσης δίνει σημαντικά στοιχεία για την αξιολόγηση του τμήματος. Γι αυτό θα θέλαμε να συστήσουμε στους φοιτητές να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας με υπευθυνότητα τα σχετικά ερωτηματολόγια για όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν το τρέχον εξάμηνο.

Η είσοδος στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας γίνεται με τη χρήση του πανεπιστημιακού λογαριασμού, o οποίος χρησιμοποιείται και για την είσοδο στο πανεπιστημιακό e-mail.

Για περισσότερες οδηγίες βλέπε στον σύνδεσμο http://qa.auth.gr/el/manual.

http://www.del.auth....-05-10-10-08-18