ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου - Ασυνέχεια στην εκμάθηση της επιλεγμένης δεύτερης ξένης γλώσσας από τους μαθητές Γυμνασίων

Στο άρ. 1 της υπ’ αριθ. 53476/ΓΔ4/ΦΕΚ Β’ 1171/4-4-2017 Υπουργικής σας Απόφασης προβλέπεται ρητώς ότι η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Η πρόβλεψη αυτή ακυρώνεται στα επόμενα άρθρα της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καθώς οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που τίθενται, π.χ. ως προς τον αριθμό τμημάτων δεύτερης ξένης γλώσσας ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό τμημάτων γενικής παιδείας ή ως προς τις διαθέσιμες διδακτικές ώρες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αναιρούν την ισχύ της επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας, δημιουργώντας πλείστα προβλήματα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ερωτάσθε:
1. Πώς θα συνεχίσουν την εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας που επέλεξαν ως μαθητές δημοτικού, οι μαθητές της Α’ τάξης Γυμνασίου στο οποίο διακόπτεται η διδασκαλία της;
2. Πώς θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης ξένης γλώσσας ταυτόχρονα σε αρχάριους και προχωρημένους μαθητές, χωρίς να παρεμποδιστεί η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος;

Η ερωτώσα βουλευτής Νίκη Κ. Κεραμέως