Το CaMLA ανακοίνωσε ότι η ονομασία των YLTE (Young Learners Tests of English) έχει αλλάξει σε MYLE (Michigan Young Learners English).

Εκτός από την αλλαγή την ονομασία των τεστ, οι ακόλουθες αλλαγές έχουν γίνει στη δομή των τεστ:

  • MYLE Bronze: Η ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) έχει 4 μέρη. (Η ίδια ενότητα του YLTE Bronze είχε 5 μέρη.)
  • MYLE Silver: Η ενότητα Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Reading & Writing) περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις. (Η ίδια ενότητα του YLTE περιελάμβανε 40 ερωτήσεις.)
  • MYLE Gold: Η ενότητα Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Reading & Writing) περιλαμβάνει 44 ερωτήσεις. (Η ίδια ενότητα του YLTE περιελάμβανε 50 ερωτήσεις.)

Οι ονομασίες των επιμέρους τεστ παραμένουν οι ίδιες (Bronze, Silver και Gold) καθώς και τα ακόλουθα ανά τεστ: γλωσσικό επίπεδο; διάρκεια ενοτήτων, εξεταστικό περιβάλλον, διαδικασίες βαθμολόγησης, πιστοποίηση εξεταστών ενότητας Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking).

Όπως πάντα, το CaMLA και η Ελληνοαμερικανική Ένωση εγγυούνται ότι τα MYLE διεξάγονται με την ίδια υψηλή εξεταστική ποιότητα όλων των εξετάσεων που διεξάγουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MYLE, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.