Ανακοινοποιείται στο ορθό το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων του εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2018, μόνο ως προς τις ώρες εξέτασης της Ενότητας 3 (Α,Β και Γ επιπέδου) της Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.


ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ του Αναλυτικού Προγράμματος των Εξετάσεων του περιόδου Μαΐου 2018