Βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών (πατήστε εδώ) οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές 4/1 έως 11/1/2021 με κρατική εντολή, όπως και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, δεν θα καταβάλλουν το ενοίκιο του μηνός Ιανουαρίου.

Το μέτρο ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις κι όχι για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών που βρίσκονται σε αναστολή.

Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα από τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μορφή αποζημίωσης.

Αντίστοιχα, τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα και έχουν την ανάλογη μη καταβολή από τους ενοικιαστές τους, θα λάβουν αποζημίωση το 60% του μηνιαίου μισθώματος, για τον μήνα Ιανουάριο.