Οδηγίες έβγαλε το Γαλλικό Ινστιτούτο για το πώς θα γίνουν εξετάσεις για τους υποψήφιους Μάιου - Ιουνίου 2021.

1. Η έλευση στο εξεταστικό κέντρο καθηγητών και υποψηφίων γίνεται μόνο με επίδειξη αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (auto-test) εκτός εάν υπάρξουν διαφορετικές αποφάσεις από τις Ελληνικές αρχές.

Όσοι είναι μαθητές προσκομίζουν το έντυπο που επιδεικνύουν και στο σχολείο τους. Οι υπόλοιποι, καθηγητές και μεγαλύτεροι υποψήφιοι, συμπληρώνουν το έντυπο: (ιδέ https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf ).

2. Παρουσιάζεστε στο εξεταστικό κέντρο με την πρόσκλησή σας και την ταυτότητα ή διαβατήριό
σας. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

3. Στις εξετάσεις απαγορεύεται η ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, smart watch, ταμπλέτας.

4. Ο υποψήφιος γράφει μόνο με στυλό διαρκείας μαύρου ή μπλε χρώματος. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε διορθωτικού∙ υποψήφιος που θέλει ν’ αλλάξει απάντηση με πολλαπλό σύστημα ερωτήσεων ή φράση, διαγράφει το λάθος ή ολόκληρη την πρόταση.