Επιτάχυνση και ευελιξία στις διαδικασίες για την έναρξη δραστηριότητας στην ιδιωτική εκπαίδευση επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας με νομοσχέδιο που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή.

Ελπίδα Οικονομίδη

Αλλαγές στην αδειοδότηση και την ίδρυση των δομών ιδιωτικής εκπαίδευσης προχωράει το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοσχεδίου επιχειρείται η απλοποίηση των διαδικασιών και ο περιορισμός της γραφειοκρατίας στην αδειοδότηση και λειτουργία οικονομικών δραστηριοτήτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Το νομοσχέδιο έχει κατατεθεί στη Βουλή και βρίσκεται σε φάση συζήτησης και ψήφισης εντός των επόμενων ημερών.

Σημειώνεται ότι επειδή η Βουλή έκλεισε για μία εβδομάδα καθυστέρησαν οι διαδικασίες της ψήφισής του.

Οι αρμόδιοι φορείς αδειοδότησης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο Γενικός Διευθυντής, δηλαδή ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ορίζεται πλέον ο υπεύθυνος για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των Κολλεγίων και των ιδιωτικών ΙΕΚ.

Για την περίπτωση των Κολλεγίων εφόσον δεν συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης ορίζεται υπεύθυνος ο Υπουργός Παιδείας.

Όσον αφορά τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., τα Κολλέγια, και τα Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών υπάγονται στο καθεστώς της έγκρισης, η οποία χορηγείται κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.).

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας καθώς ορίζεται ότι με την κατάθεση της πλήρους αίτησης για την έγκριση λειτουργίας θα πρέπει εντός πέντε μηνών οι αρμόδιες αρχές να έχουν εξετάσει τα στοιχεία και ο ΕΟΠΠΕΠ να έχει διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας και στη συνέχεια να δοθεί η έγκριση και ξεκινάει η λειτουργία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.

Τι ισχύει για την ανανέωση αδειών

Όσες άδειες έχουν δοθεί πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου παραμένουν σε ισχύ, εφόσον ο φορέας δραστηριότητας δεν έχει προχωρήσει σε μεταβολές των στοιχείων που έχει καταθέσει.

Αναστέλλονται για το 2021 όλες οι αναγγελίες επικαιροποίησης άδειας σε Κολλέγια, Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ΙΕΚ και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αδειοδότησης εντός του τρέχοντος έτους είχε λάβει αναβολές λόγω της πανδημίας και αναμενόταν να γίνει προς το τέλος του 2021.