ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ. σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στις

Διαδικτυακές-Συνεδριακές Ημερίδες EUROPALSO

Σεπτεμβρίου 2021

αποκλειστικά για Ιδιοκτήτες ΚΞΓ

Θέματα:

Διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ,

Μέτρα υγιεινής και Ασφάλειας (Covid-19) για λειτουργία ΚΞΓ,

Ψυχική Ενδυνάμωση, Επιχειρηματικά,

Εξετάσεις ESBCambridgeEuropalso

Θεοχάρη Έφη, Πρόεδρος Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Ζηκόπουλος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Κ.Ι.Κ.Ξ.Γ.

Παναγιώτης Παντελής, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Οικονομικός Επόπτης ΕΕΑ

Ηλίας Χατζηγεωργίου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών ΕΕΑ

Ειδικός Σύμβουλος, για την πλατφόρμα MyData ΑΑΔΕ

Κωνσταντίνος Ντελέζος, Msc PhDc Υγιεινολόγος, Λέκτορας Παν/μίου Δυτικής Αττικής

Αγνή Μαριακάκη, Ψυχολόγος, Κοινωνική Ερευνήτρια, Εκπαιδεύτρια

Λιλίκα Κουρή, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Tο τμήμα μηχανογράφησης και το προσωπικό του Συνδέσμου μας είναι διαθέσιμοι

για θέματα τεχνικής φύσεως, απορίες και υποστήριξη.

Οι ακριβείς ημερομηνίες, ώρες και προθεσμίες

για δήλωση συμμετοχής θα ανακοινωθούν σύντομα