Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Φραγκάκου στη Σαντορίνη ζητά δάσκαλο ή δασκάλα Αγγλικής γλώσσας για τη σχολική χρονιά 2018-19, με προοπτική μόνιμης απασχόλησης.
Προϋπόθεση για τη συνεργασία : η αγάπη για τα παιδιά.
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ή Άδεια διδασκαλίας και χειρισμός Η/Υ.
Κάθε παιδαγωγική δεξιότητα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.
Προσφέρεται πλήρες ωράριο και στέγη.
Βιογραφικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].