Ζητείται καθηγήτρια αγγλικών για ΚΞΓ στην Αγία Παρασκευή
Ζητείται καθηγήτρια Αγγλικής για κέντρο ξένων Γλωσσών στην Αγία Παρασκευή.
Τηλέφωνο 693 2632673 και 210 6016410, [email protected]