Καθηγητής/τρια Αγγλικών , native speaker, με προϋπηρεσία σε φροντιστήριο και εμπειρία σε προετοιμαασία εξετάσεων B2-C2 , ζητείται από Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην Αργυρούπολη.
Στείλτε CV στο email: [email protected]