Καθηγητής/τρια Αγγλικών, native speaker για ΚΞΓ στην Αργυρούπολη
Καθηγητής/τρια Αγγλικών , native speaker, με προϋπηρεσία σε κέντρο ξένων γλωσσών και εμπειρία διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα , ζητείται από Κέντρο Ξένων Γλωσσών στην Αργυρούπολη για άμεση πρόσληψη. Στείλτε βιογραφικό στο email: [email protected]