Γαλλικό Ινστιστούτο: Πρόγραμμα - Ημερομηνίες εξετάσεων Μαίου Ιουνίου 2018

Δείτε παρακάτω αναλυτικά το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα για τις εξετασεις του Γαλλικού Ινστιτούτου DELF DALF SORBONNE εξεταστικής περιόδου Μαίου Ιουνίου 2018