Τα στατιστικά των εξετασεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Μαϊου Ιουνίου 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

DELF – DALF - SORBONNE
STATISTIQUES
POURCENTAGES DE RÉUSSITE

ΜΑΙ 2018

DELF

A1.1 PRIM 99,01 %

A1 PRIM 99,64 %

A2 PRIM 97,33 %

A1 99,26 %

A2 96,39 %

B1 82,83 %

B2 69,78 %

DALF C1 73,58 %

C2 62,75 %

MAI 2018

SORBONNE

B1 90,36 %

B2 86,55 %

C1.LIT 84,52 %

CI.FOU 96,87 %

C1 80,89 %

C2 72,22 %