Το Γαλλικό Ινστιτιτούτο εξέδωσε ανακοινώσεις για τις εξετάσεις DELF/ DALF/ SORBONNE Μαϊου 2019 αναφορικά με τον κανονισμό των εξετάσεων, τη διαδικασία εγγραφών στις εξετάσεις και την κωδικοποίηση τιμών υπηρεσίας εξετάσεων 2019.

Στα παρακάτω pdf μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά

KANOΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ