Αγαπητοί υποψήφιοι στις εξετάσεις DELF / DALF / SORBONNE,

Όπως σας είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη επιστολή μας, και σεβόμενοι όπως πάντοτε τις επίσημες αποφάσεις του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και των αρμοδίων αρχών καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής εξετάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες, η διεξαγωγή αυτών θα γίνει με τα πρότυπα των πανελληνίων, ήτοι:

  1. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρξει απόσταση τουλάχιστον 1,50 μέτρου ανά υποψήφιο και πέραν του 90% των αιθουσών δεν θα δεχθεί περισσότερους από 8 υποψηφίων. Εξαίρεση αποτελούν οι πολύ μεγάλες αίθουσες που μπορούν να υποδεχθούν περισσότερο αριθμό και πάντοτε ακολουθώντας τον κανονισμό των αποστάσεων.
  2. Κάθε κέντρο θα δεχθεί αρκετά μειωμένο αριθμό υποψηφίων ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
  3. Θα υπάρξει μία ώρα κενό από κάθε γραπτή εξέταση ούτως ώστε να καθαρίζονται οι αίθουσες και να εξέρχονται οι υποψήφιοι ή δυνατόν χωρίς συγχρωτισμό με τους εισερχόμενους για την επόμενη εξέταση.
  4. Κατά τις προφορικές εξετάσεις των διπλωμάτων Β1,Β2,C1 (DELF/DALF/SORBONNE – SORBONNE C2) δεν θα ισχύσει η αίθουσα προετοιμασίας αλλά ο κάθε υποψήφιος θα ετοιμάζεται στην αίθουσά του μέσα στην οποία, συμπεριλαμβανομένου του εξεταστή, δεν θα συνυπάρχουν πέραν των τριών ατόμων. Εξαιρείται λόγω ιδιομορφίας η προφορική εξέταση του DALF C2 με πλήρη εφαρμογή βεβαίως των κανονισμών προστασίας.
  5. Το κάθε θέμα προφορικής εξέτασης είναι ατομικό και θα ευρίσκεται σε διαφορετικό για τον κάθε υποψήφιο θρανίο προετοιμασίας.

Κανείς υποψήφιος δεν εισέρχεται στο κέντρο χωρίς μάσκα και γάντια. Κατά

  1. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο ίδιος αποφασίζει για την χρήση ή όχι αυτών ιδίως στα επίπεδα όπου η διάρκεια των γραπτών ή προφορικών είναι μεγαλύτερη των δύο ωρών.
  2. Όλοι οι επιτηρητές-εξεταστές φέρουν μάσκα και γάντια.
  3. Κανένας γονέας ή συνοδός δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο εξεταστικό κέντρο.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το πρόγραμμα εξετάσεων που επισυνάπτουμε και όπως πάντα θα εκτυπώσετε την πρόσκλησή σας 10 ημέρες προ των εξετάσεων.

Πρόσκληση και ταυτότητα είναι υποχρεωτικά έγγραφα εισόδου στο εξεταστικό κέντρο. Ο κάθε υποψήφιος φέρει στυλό διαρκείας και διορθωτικό. Το μολύβι δεν επιτρέπεται. Προσοχή στα κινητά τηλέφωνα, smart Watch, ταμπλέτες τα οποία πρέπει να παραδίδονται απενεργοποιημένα (ιδέ κανονισμό εξετάσεων).

Σας ευχόμαστε «Καλή επιτυχία».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ