Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο του Καναδά Athabasca University διοργανώνει και παρέχει δωρεάν συμμετοχή σε MOOC για την Διαδικτυακή Μάθηση, στους εκπαιδευτικούς και ερευνητές ανά τον κόσμο.

Η θεματολογία του MOOC με τις εισηγήσεις έγκριτων ακαδημαϊκών, εξετάζει τις διαφορές του On Line Learning από τις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας, ενώ αποσκοπεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις προσωπικές τους στρατηγικές για επιτυχή online μάθηση. Στα πλαίσια του MOOC διερευνώνται τα διάφορα μοντέλα On Line Learning, καθώς και η έννοια του «χώρου προσωπικής μάθησης.

Περισσότερα:

https://www.canvas.n...to-learn-online