ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ MAΪΟΥ 2014

Ya están disponibles en la página de diplomas diplomas.cervantes.es/la publicación de las notas DELE mayo 2014.

Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων diplomas.cervantes.es/ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα DELE της εξεταστικής Μαΐου 2014.

Os recordamos que los plazos para presentar solicitudes de revisión de las pruebas de la convocatoria de mayo 2014 finaliza el 22 de agosto de 2014. Tanto el documento que describe el procedimiento de solicitud de revisión de pruebas y de reclamaciones, como los distintos formularios, pueden encontrarse en el siguiente enlace: diplomas.cervantes.es/es/informacion/reclamacion_revision_examen.htm

Σας υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναθεώρησης των αποτελεσμάτων της εξεταστικής Mαΐου 2014 λήγει στις 22 Αυγούστου 2014. Το έντυπο με τις πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία αίτησης αναθεώρησης και οι αιτήσεις βρίσκονται στο link: diplomas.cervantes.es/es/informacion/reclamacion_revision_examen.htm