Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται πέντε φορές το χρόνο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο, τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο.

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνει κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.


Μάιος 2018

Επίπεδα: A1 escolar και A2/B1 escolar
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2017 - 28 Μαρτίου 2018
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 18 Μαΐου

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2017 - 28 Μαρτίου 2018
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 19 Μαΐου


Ιούλιος 2018

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2017 - 23 Μαΐου 2018
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 13 Ιουλίου


Οκτώβριος 2018

Επίπεδα: A2, B1, B2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2017 - 22 Αυγούστου 2018
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 5 Οκτωβρίου


Νοέμβριος 2018

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 13 Νοεμβρίου 2017 - 3 Οκτωβρίου 2018
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 10 Νοεμβρίου


Προσοχή:
Στις εξεταστικές Μαίου και Νοεμβρίου, οι προφορικές εξετάσεις συνήθως διεξάγονται την εβδομάδα μετά από τις γραπτές. Σε όλες τις άλλες εξεταστικές, οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται πριν ή και μετά από τις γραπτές.

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πάντα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (πόλη).


Τιμές

DELE A1: 75€
DELE A1 Escolar: 75€
DELE A2: 85€
DELE A2/B1 Escolar: 110€
DELE B1: 110€
DELE B2: 125€
DELE C1: 140€
DELE C2: 145€


Εκπτώσεις

A. Μαθητές του Instituto Cervantes

Για τους μαθητές του Instituto Cervantes της Αθήνας η τιμή των εξετάστρων ανά επίπεδο μετά την έκπτωση είναι:

DELE A1: 65€
DELE A1 Escolar: 65€
DELE A2: 75€
DELE A2/B1 Escolar: 96€
DELE B1: 96€
DELE B2: 109€
DELE C1: 122€
DELE C2: 126€

B. Ομαδικές εγγραφές ( για τουλάχιστον 10 μαθητές)

Για τις ομαδικές εγγραφές η τιμή των εξετάστρων ανά επίπεδο μετά την έκπτωση είναι:

DELE A1: 68€
DELE A1 Escolar: 68€
DELE A2: 77€
DELE A2/B1 Escolar: 100€
DELE B1: 100€
DELE B2: 114€
DELE C1: 127€
DELE C2: 132€


Eγγραφή

INSTITUTO CERVANTES
Γραμματεία
Σκουφά, 31 - 10673 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 36 34 117 / εσωτ. 1
[email protected] , [email protected] , [email protected]


Ωράριο της Γραμματείας

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00-13:00 και 16:00-18.00

Παρασκευή: 10:00-13:00


Ομαδικές εγγραφές


Ομαδική θεωρείται η ταυτόχρονη εγγραφή άνω των 4 υποψηφίων.

Φροντιστήρια ή καθηγητές που επιθυμούν να εγγράψουν πάνω από 10 υποψήφιους πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να κλείνουν ραντεβού μέσω e-mail στις παρακάτω διευθύνσεις: [email protected] , [email protected] , [email protected] ή τηλεφωνικά: 2103634117 / εσωτ. 1

Σημαντικό:

  • Δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση
  • Η εγγραφή σε ένα δίπλωμα δεν προαπαιτεί την κατοχή του διπλώματος του προηγούμενου επιπέδου.

Επιστροφές λόγω ματαίωσης / αλλαγής επιπέδου / ακύρωσης συμμετοχής:

  • Για κάθε υποψήφιο ισχύουν ξεχωριστές προθεσμίες ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου.
  • Μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, θα γίνεται επιστροφή του 100% του ποσού των εξετάστρων.