• Έως 31/10/2023 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Αύγουστο 2023.
  • Έως 31/10/2023 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες-ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Αύγουστο 2023.
  • Έως 31/10/2023 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Αύγουστο 2023.
  • Έως 31/10/2023 Αποζημίωση ν.2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών ,υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου για τον μήνα Αύγουστο 2023.
  • Έως 31/10/2023 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Σεπτεμβρίου 2023
  • Έως 31/10/2023 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Σεπτεμβρίου 2023.
  • Έως 31/10/2023 Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού – Έντυπο Ε4 .