Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου

Τoν δρόμο προς τα κολέγια επιλέγουν κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά, καθώς προσφέρουν εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου έπειτα από αναγνώριση - πιστοποίηση από ένα ξένο Πανεπιστήμιο. Από το 2010 τα κολέγια αναγνωρίζονται ως μια ξεχωριστή κατηγορία εκπαιδευτηρίων με το όνομα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Με τον νόμο 3848/2010, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε τροπολογίες του αρχικού Νόμου και για να διορθώσει τα υπάρχοντα λάθη και για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον νόμο προσδιορίζεται ότι αυτά είναι εκπαιδευτήρια τα οποία μπορούν να συνεργάζονται με αναγνωρισμένα ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέροντας εδώ στην Ελλάδα τα ξένα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τους κανονισμούς εκείνων των ιδρυμάτων. Βασική αλλαγή είναι η υποχρέωση των Κολεγίων να παρουσιάζουν πλήρη στοιχεία των συνεργασιών τους με τα ξένα πανεπιστήμια καθώς και πλήρη στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία τους στο υπουργείο Παιδείας.

Αυτά τα στοιχεία καταχωρίζονται στο Μητρώο Κολεγίων ( Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ) το οποίο τηρείται από το αντίστοιχο Γραφείο του υπουργείου. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από μια πηγή και όχι μόνο από διαφημίσεις. Η δομή και η λειτουργία των Κολεγίων προσδιορίζεται από τα συνεργαζόμενα ξένα πανεπιστήμια και δεν εξαρτάται από το υπ. Παιδείας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων, στα κολέγια σπουδάζουν συνολικά περί τους 20.000 φοιτητές, επιλέγοντας ανάμεσα σε ευρεία γκάμα προγραμμάτων σπουδών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Κυρίως εξειδικεύονται σε κλάδους όπως τα οικονομικά, η πληροφορική, η διοίκηση επιχειρήσεων, η νομική, οι ξένες γλώσσες. Τα δίδακτρα για τα προπτυχιακά κυμαίνονται από 5.500 έως 8.500 ευρώ για τριετή ή τετραετή φοίτηση και για μεταπτυχιακά από 9 έως 12.000 ευρώ συνολικά.

Ένα από τα «πλεονεκτήματα» που έχουν τα κολέγια είναι αυτό της «έδρας», αφού πολλοί υποψήφιοι για προπτυχιακές σπουδές μπορούν να σπουδάσουν το αντικείμενο που επιθυμούν κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Στοιχεία του Συνδέσμου δείχνουν, μάλιστα, ότι το κόστος της φοιτητικής «εσωτερικής μετανάστευσης» σε δημόσιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ «εκτός έδρας» είναι υψηλότερο από το κόστος φοίτησης στα κολέγια. Μάλιστα από τη στιγμή που τα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας αποφάσισαν από το 2012 να αυξήσουν τα δίδακτρα, αρκετοί από τους Έλληνες που θα σκέφτονταν τις σπουδές στη Βρετανία μπορεί να προτιμήσουν τις σπουδές σε κάποιο ελληνικό κολέγιο, παράρτημα ευρωπαϊκού ΑΕΙ.

Ποια επαγγέλματα αναγνωρίζονται

Σε πρακτικό επίπεδο, η επαγγελματική αναγνώριση των κολεγίων σημαίνει ότι οι απόφοιτοί τους θα μπορούν να εγγράφονται σε επιμελητήρια και επαγγελματικούς συλλόγους, αλλά και να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Ακόμη, θα μπορούν να διεκδικήσουν αυξήσεις αμοιβών και προαγωγές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ευρωπαϊκή οδηγία 36/2005 και το αντίστοιχο ελληνικό Π.Δ. 38/2010 καλύπτουν μια τεράστια «γκάμα» επαγγελμάτων - από μηχανικούς, ιατρούς, νομικούς, αρχιτέκτονες μέχρι κατασκευαστές οργάνων, οπλοποιούς αλλά και τον... Πολωνό υδραυλικό. Ειδικότερα, αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες επαγγελμάτων:
  • Επαγγέλματα που αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακά πτυχία και τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, όπως γιατροί, νοσηλευτές, οδοντίατροι, κτηνίατροι, μαίες, φαρμακοποιοί, αρχιτέκτονες.

  • Επαγγέλματα για τα οποία δεν απαιτούνται πανεπιστημιακές σπουδές, όπως φυσικοθεραπευτές, οπτικοί, διαιτολόγοι, λογοθεραπευτές, οδοντοτεχνίτες, βοηθοί φαρμακείου κ.ά.

  • Επαγγέλματα τα οποία αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση και των οποίων η άσκηση με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις περιορίζονται σ΄ αυτούς που έχουν συγκεκριμένη εκπαίδευση και εμπειρία.

Πρόβλημα πάντως υπάρχει ακόμη με τα πτυχία που δεν αφορούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Πρόκειται, για παράδειγμα, για πτυχία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ ή Πληροφορικής που έχουν αποκτήσει οι περισσότεροι απόφοιτοι κολεγίων.

Τι ισχύει για τα πτυχία

Όπως υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολεγίων, τα μέλη του προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Σπουδές στην Ελλάδα και αποτελούν πλέον μία αξιόπιστη επιλογή για Σπουδές εναλλακτικά προς τις σπουδές στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία που αφορούν την αναγνώρισή τους είναι τα ακόλουθα:
  • Με αναγνώριση από το υπουργείο Παιδείας ως Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

  • Με αναγνώριση από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC) ως Ανεξάρτητα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

  • Με αναγνώριση των πτυχίων των αποφοίτων από το Βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ (NARIC) και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

  • Με επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων από το υπουργείο Παιδείας με βάση το Π.Δ. 38/2010.

  • Με επικείμενη (άμεση έως 30.06.2012) αναγνώριση των πτυχίων ως ισότιμων με τα ελληνικά πανεπιστημιακά πτυχία (Νόμος 4046 / 2012)

www.ethnos.gr