Ο υπουργός Παιδείας ζήτησε να συζητηθεί το εν λόγω νομοσχέδιο με τη διαδικασία του επείγοντος εξαιτίας του γεγονότος ότι σε αυτό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις

Η ύπαρξη ρυθμίσεων για τις πανελλαδικές εξετάσεις και τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών επιβάλλει την συζήτηση με την διαδικασία του επείγοντος του νομοσχεδίου για το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, αναφέρει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση.

Συγκεκριμένα ο Κ.Γαβρόγλου επισημαίνει ότι το νομοσχέδιο «συμπεριλαμβάνει αναγκαίες και επείγουσες ρυθμίσεις που αφενός αφορούν σε θέματα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που πρέπει να θεσπισθούν πριν από την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, οι οποίες βάσει νόμου κατατίθενται εντός του Φεβρουαρίου εκάστου έτους, αφετέρου δε αφορούν στο χρόνο υποβολής αιτήσεων μετάθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού που πρέπει να διενεργηθούν εντός του Φεβρουαρίου και συνεπώς συντρέχει ανάγκη θεσμοθέτησής του πριν την 9η Φεβρουαρίου 2017».

avgi.gr/