ΠΣΚΙΚΞΓ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Προς: Συναδέλφους Ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της εγκυκλίου 7613/395/18-2-2019, υποχρεούστε να υποβάλλετε έως 28/2/2019 στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σας (υπαλλήλων και καθηγητών). Διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις που έχουμε μόνο αναπροσαρμογή μισθού δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση νέας σύμβασης Ε9.

Επιπλέον το επίδομα γάμου είναι προαιρετικό και το επίδομα προϋπηρεσίας υπολογίζεται για τις συμπληρωθείσες τριετίες μέχρι και 14/2/2012.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ. Για τους πίνακες των αμοιβών/ωρομισθίων πατήστε εδώ.

Θα επανέλθουμε με οτιδήποτε νεότερο.