Αύξηση κατώτατου μισθού – νέα ωρομίσθια, αμοιβές

Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ 2030/τ.Β/21-4-2022), από 1/5/2022 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται. Σας προωθούμε πίνακες με: