Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής αριθμού ΓΕΜΗ στα έγγραφα των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Σε συνέχεια πολλών ερωτημάτων σας, αναφορικά με το αν θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ στα παραστατικά εσόδων που εκδίδει το ΚΞΓ, π.χ. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δελτία αποστολής, κ.α. σας διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Με απόφαση της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ξεκαθάρισε ότι η υποχρέωση αναγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ αφορά αποκλειστικά σε έγγραφα της επιχείρησης, όπως είναι οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας και δεν συμπεριλαμβάνει τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια. Άρα, βάσει αυτού δεν χρειάζεται να κάνετε απολύτως τίποτα στα εκδιδόμενα παραστατικά σας, προκειμένου να αναγράφεται ο αριθμός ΓΕΜΗ. Εάν έχετε προβεί ήδη στις μετατροπές και ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το αφήνετε ως έχει καθώς αποτελεί μία επιπλέον πληροφορία για την επιχείρηση σας την οποία αναγράφετε οικειοθελώς.
  2. Το συγκεκριμένο ζήτημα ανέκυψε με τον Ν. 4919/2022 που προβλέπει ότι ο αριθμός ΓΕΜΗ αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε έγγραφο της εταιρείας και πως σε περίπτωση παράλειψης εγγραφής του επιβάλλονται πρόστιμα από διακόσια (200) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Ξεκαθαρίστηκε, ωστόσο, ότι τα πρόστιμα που αφορούν την συγκεκριμένη υποχρέωση δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τις σχετικές διαδικασίες. Παραμένει άγνωστο πότε θα εκδοθεί η εν λόγω απόφαση.

Συμπερασματικά, λοιπόν, και προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας:

Η υποχρέωση αφορά αποκλειστικά έγγραφα, όπως επιστολές και δελτία παραγγελίας, και όχι αποδείξεις ή τιμολόγια και οι όποιες κυρώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, καθώς εκκρεμεί έκδοση σχετικής Υπουργικής απόφασης.