ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023

  • Έως 02/01/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), του Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε από το προσωπικό μας), το μήνα Οκτώβριο 2022.
  • Έως 02/01/23 η ηλεκτρονική υποβολή και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Προσωρινής Δήλωσης του Φόρου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Οκτώβριο 2022.
  • Έως 02/01/23 η χειρόγραφη υποβολή στις Δ.Ο.Υ. και η απόδοση μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος, (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.), της Δήλωσης του Χαρτοσήμου Αμοιβών Λοιπών Τρίτων που παρακρατήθηκε, (εφόσον παρακρατήθηκε), τον μήνα Οκτώβριο 2022.
  • Έως 02/01/23 Αποζημίωση ν. 2112/20 λόγω απολύσεως μισθωτών, υποβολή και απόδοση παρακρατηθέντος φόρου για τον μήνα Οκτώβριο 2022.
  • Έως 02/01/23 η απόδοση εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Νοεμβρίου 2022.
  • Έως 02/01/23 η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. μηνός Νοεμβρίου 2022.

Άδεια ληφθείσα & Επίδομα αδείας

Αναλογία για το διάστημα εργασίας από πρόσληψη μέχρι 31/12.