ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

  • Υπολογισμός Δώρου Πάσχα 2021

    Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

    Οδηγίες EUROPALSO - Για το δώρο Πάσχα 2021, θα ισχύσει ότι εφαρμόστηκε και στο δώρο Χριστουγέννων. Οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν δώρο αναλογικά για τις ημέρες που οι εργαζόμενοι παρείχαν ή θα παρέχουν την εργασία τους, για το διάστημα 1/1/21-30/4/21.

Back to Top