Σύμφωνα με το Ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102/Α/12-6-2018,

1. Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας (δηλαδή πριν από την ψήφιση του Ν. 4093/2012), ισχύουν μέχρι τις 31.12.2019 και πρέπει να επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία της ανανέωσης έως 30.8.2019. Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ,

2. Για τις άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί πρόσφατα (μετά το 2012) με αναγγελία διδασκαλίας στον ΕΟΠΠΕΠ, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

Το θέμα παρακολουθούν στενά οι σύμβουλοί μας και για οτιδήποτε νεώτερο προκύψει, θα έχετε άμεση ενημέρωση.

Άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Δικαιολογητικά - Τροποποίηση