EUEOPALSO - ΠΣΚΙΚΞΓ - Ανανέωση Αδειών Διδασκαλίας

Α. Δικαιολογητικά υποβολής Φακέλου

Για την ανανέωση της άδειας διδασκαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 104 του ν.4547/2018, οφείλετε να υποβάλλετε τα παρακάτω:

Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ). ή

Για τη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών, στις περιπτώσεις που τα προσόντα του αναγγέλλοντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στην δημόσια εκπαίδευση, απαιτείται υποβολή επάρκειας προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού γιατρού και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, στις οποίες θα βεβαιώνεται η υγεία του ενδιαφερόμενου για να διδάξει σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον (ν. 4210/21.11.2013 άρθρο 7).

Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Αντίγραφο της ήδη εκδοθείσας άδειας διδασκαλίας

Β. Τρόπος υποβολής Φακέλου

Η Αίτηση Ανανέωσης υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής e-Επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, τα ανωτέρω υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, σε κλειστό φάκελο, ταχυδρομικώς ή και αυτοπροσώπως, στο Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
14234 Νέα Ιωνία

αναγράφοντας στο εξωτερικό μέρος του φακέλου «Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον»

Διευκρινήσεις / πληροφορίες: Βασίλης Παπαδημητρίου, Υποδιευθυντής Συνδέσμου

(τηλ: 210-3830752, fax: 211-7600080-2, email: [email protected]