Το Cambridge Assessment English ενημερώνει ότι υπάρχουν αλλαγές αναφορικά με τα Cambridge English Qualifications στο παράρτημα γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Οι αλλαγές αφορούν στους κατόχους των πιστοποιητικών First, Advanced και Proficiency από το 2015 και μετά, καθώς και τους κατόχους πιστοποιητικών Key, Preliminary και Βusiness, από το 2016 και μετά, δηλαδή μετά την εισαγωγή του Cambridge English Scale. Για τους κατόχους πιστοποιητικών προγενέστερων του 2015 και 2016 δεν υπάρχει καμία αλλαγή και θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά από το ΑΣΕΠ σαν αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν έως τώρα.

Η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει μελλοντικά ακόμα περισσότερους υποψηφίους να χρησιμοποιήσουν τα πιστοποιητικά Αγγλικών Cambridge, εντός συνόρων για επαγγελματικούς σκοπούς στο δημόσιο τομέα, και ενώ ταυτόχρονα έχουν ήδη εξασφαλισμένη την αναγνώριση για επαγγελματικούς σκοπούς στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το ανανεωμένο παράρτημα γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. τα ακόλουθα πιστοποιητικά Cambridge English αναγνωρίζονται ως αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ανά επίπεδο.

Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Certificate of Proficiency in English ή Certificate of Proficiency in English overall score 200-230
• Business English Certificate - Higher overall score 200-210
• Certificate in Advanced English overall score 200-210
• ΒULATS English Language Test, 90-100

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):
• Certificate in Advanced English ή Certificate in Advanced English overall score 180-199
• Certificate of Proficiency in English overall score 180-199
• First Certificate in English overall score 180-190
• Business English Certificate- Higher ή Business English Certificate - Higher overall score 180-199
• Business English- Vantage overall score 180-190
• BULATS English Language Test, 75-89

Καλή γνώση (Β2):
• First Certificate in English ή First Certificate in English overall score 160-179
• Certificate in Advanced English overall score 160-179
• Business English Certificate – Vantage ή Business English Certificate – Vantage overall score 160-179
• Business English Certificate – Preliminary overall score 160-170
• Preliminary English Test overall score 160-170
• BULATS English Language Test, 60-74

Mέτρια γνώση (Β1):
• Preliminary English Test ή Preliminary English Test overall score 140-159
• First Certificate in English overall score 140-159
• Key English Test overall score 140-150
• Business English Certificate – Preliminary ή Business English Certificate – Preliminary overall score 140-159
• Business English Certificate – Vantage overall score 140-159
• BULATS English Language Test, 40-59

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cambridge English Scale και τον τρόπο αναφοράς των αποτελεσμάτων, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα : https://www.cambridgeenglish.org/gr/exams-and-tests/cambridge-english-scale/ .