Οι γραπτές εξετάσεις ECCE και ECPE του Michigan Language Assessment θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Eξέταστρα

Περίοδος εγγραφών

ECCE

27 Iουνίου 2020

165 €

23/1/2020 - 30/4/2020

16 Ιουλίου 2020
17 Ιουλίου 2020
18 Ιουλίου 2020
26 Σεπτεμβρίου 202023/1/2020 - 30/6/2020

ECPE

28 Ιουνίου 2020

185 €

23/1/2020 - 30/4/2020

19 Ιουλίου 2020
20 Ιουλίου 2020
27 Σεπτεμβρίου 202023/1/2020 - 30/6/2020
  • Οι περαιτέρω αλλαγές στις ανακοινωθείσες ημερομηνίες διεξαγωγής των ECCE και ECPE Μαΐου 2020 οφείλονται στα ακόλουθα: διευκόλυνση των αναγκών όσων εμπλέκονται στις εξετάσεις· μέτρα και νομοθεσία σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19.
  • Κατόπιν συνεννοήσεων με το Michigan Language Assessment, η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποφάσισε να διεξάγει τις εξετάσεις ECCE σε πέντε περιόδους και τις εξετάσεις ECPE σε τέσσερεις περιόδους, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2020. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα είναι σε θέση να κατανείμει όλους του εγγεγραμμένους υποψήφιους σε όλες τις εξεταστικές περιόδους χωρίς να παραβιάζονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και η νομοθεσία σε ισχύ εξαιτίας του ιού COVID-19 και χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία των υποψήφιων και του περιβάλλοντός τους.
  • Εξαιτίας των μέτρων και της νομοθεσίας σε ισχύ για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19, οι εξετάσεις ECCE και ECPE πιθανόν να μην διεξαχθούν σε όλες τις πόλεις σε όλες τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020.
  • Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής εξετάσεων του Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2020 πιθανόν να τροποποιηθούν περαιτέρω εξαιτίας οποιωνδήποτε εξελίξεων στα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας λόγω του ιού COVID-19.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επιθυμεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εμπλεκομένων στις εξετάσεις σχετικά με τις ανωτέρω ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Γι’ αυτόν τον λόγο, μέσω ξεχωριστής επικοινωνίας, έχει θέσει στη διάθεση των εμπλεκομένων μηχανισμό ο οποίος τους επιτρέπει να αιτηθούν συγκεκριμένες ημερομηνίες και βάρδιες, όπου είναι διαθέσιμες. Όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι δυνατόν προκειμένου να εξυπηρετήσουμε!