Το Τμήμα Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2013 θα διεξαχθούν εμβόλιμες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας για το Β1 επίπεδο, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στην Αθήνα. Στο συγκεκριμένο επίπεδο ελληνομάθειας μπορούν να δώσουν εξετάσεις και οι ενδιαφερόμενοι για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Υποβολή αιτήσεων


Για περισσότερα