Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών

Διεξαγωγή της διαδικασίας πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη χώρας μας και διαθέτουν τα σχετικά έγγραφα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους από την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 έως και τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 σε 50 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σε όλη την επικράτεια.

Η σειρά προτεραιότητας κατάθεσης αίτησης εξέτασης θα τηρηθεί αυστηρά καθώς θα συμμετάσχουν κατ’ ανώτατο όριο 2.000 υποψήφιοι. Όσοι πάντως, από τους ενδιαφερόμενους σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αυτές λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου υποψηφίων, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση πιστοποίησης που θα πραγματοποιηθεί.

Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι πάνω από 16 ετών και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν τα σχετικά έγγραφα. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το ΠΔ 60/2010 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού.

Το παράβολο για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι 60 ευρώ, ενώ οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν μόνο στην γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού θα καταβάλλουν παράβολο αξίας 25 ευρώ.

Η πιστοποίηση γνώσεων της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τους υπηκόους τρίτων προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Για την απόφαση πατήστε εδώ.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.