Τη διαδικασία για την επιλογή της μετά και την απόφαση για τη διδασκαλία των ιταλικών παρουσιάζει ενημερωτικό έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών.

Συγκεκριμένα, αφότου οι διευθυντές των ενημερώσουν τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών για τη διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α' Γυμνασίου, οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών θα πρέπει να προσκομίσουν στον διευθυντή ενυπόγραφο σημείωμά τους, στο οποίο θα αναγράφεται η προτίμηση των μαθητών σχετικά με τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυμούν να διδαχθούν στο Γυμνάσιο (Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά).

Οι διευθυντές των Γυμνασίων, μετά την παραλαβή των ενυπόγραφων σημειωμάτων με την προτίμηση των μαθητών για τη δεύτερη ξένη γλώσσα θα διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας σε συνεννόηση με τους συλλόγους των καθηγητών. Στη συνέχεια, γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα τμήματα διδασκαλίας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Δικαίωμα αλλαγής προτίμησης

Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας γίνεται στην Α' τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές της Α' τάξης έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους σε αυτή έως και τις 25 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Τέλος, όπως επισημαίνει το υπουργείο, η ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται παράλληλα με τη γαλλική και τη γερμανική στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017, οριστικά ή προσωρινά.

Πηγή