Το Δ.Σ. της Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής σχετικά με τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια) και ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς διεκδικεί:


1. Τη δυνατότητα των μαθητών να επιλέγουν στο Γυμνάσιο τη δεύτερη γλώσσα που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που είχαν διδαχθεί στο Δημοτικό, αφού η έλλειψη οργανικών θέσεων ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πχ ΠΕ07 γερμανικής γλώσσας) τους στερεί τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής.
2. Την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης που αναφέρει ότι τα τμήματα ξένων γλωσσών δεν μπορούν να είναι περισσότερα από τα τμήματα γενικής παιδείας. Η διάταξη αυτή οδηγεί στη δημιουργία υπεράριθμων τμημάτων κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, στρέφοντας τους μαθητές και τις οικογένειές τους σε ιδιωτικά κέντρα ξένων γλωσσών και στερώντας από το δημόσιο σχολείο τη δυνατότητα πιστοποίησης της γλωσσικής εκπαίδευσης.
3. Τη δημιουργία οργανικών θέσεων Γερμανικής γλώσσας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, για να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις ξένες γλώσσες. Μέχρι τότε τα κενά να καλύπτονται με αναπληρωτές και με διαθέσεις καθηγητών από τη Δευτεροβάθμια, αφού φυσικά καλυφθούν αρχικά οι ανάγκες σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Αντώνης Πέττας Κυριάκος Λάττας