Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) λειτουργεί από το 2004 και σκοπός της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει με τη συνδρομή μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από ολόκληρη τη χώρα.

Με αυτόν τον τρόπο δίδεται η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση των θέσεων του συλλογικού φορέα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας και επίσης η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς της Γερμανικής γλώσσας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης να αποκτούν συνολική εικόνα για μια σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο. Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών είναι ο συνάδελφος Πάκης Σλίμπας (Θεσσαλονίκη).

Στους δεκάδες πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται εκτός από ορισμένα γενικά στοιχεία (κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας ανά ηλικία, βαθμίδα εκπαίδευσης) και αναλυτικά τα αριθμητικά στοιχεία των μονίμων εκπαιδευτικών των ξενόγλωσσων κλάδων για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για την ορθή εκτίμηση των δεδομένων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πως περίπου ο ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς δεν υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά, αλλά με απόσπαση σε φορείς, στο εξωτερικό, ή σε άλλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

alt

Πιν. 1: Αριθμητική και ποσοστιαία κατανομή μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών (Stand: 25.10.2018)

Περιφερειακή

Διεύθυνση

Μόνιμοι ΠΕ05

(Γαλλικής)

Μόνιμοι ΠΕ06

(Αγγλικής)

Μόνιμοι ΠΕ07

(Γερμανικής)

Αν. Μακεδ. & Θράκης102 (4,1%)412 (5,4%)110 (6,4%)
Αττικής753 (30,6%)2.384 (31,1%)422 (24,6%)
Βορείου Αιγαίου95 (3,8%)202 (2,6)47 (2,7%)
Δυτικής Ελλάδας209 (8,4%)502 (6,5%)93 (5,4%)
Δυτικής Μακεδονίας68 (2,7%)239 (3,1%)63 (3,6%)
Ηπείρου117 (4,7%)309 (4%)67 (3,9%)
Θεσσαλίας180 (7,2%)606 (7,8%)122 (7%)
Ιονίων Νήσων103 (4%)196 (2,6%)48 (2,8%)
Κεντρικής Μακεδονίας306 (12,2%)1.355 (17,6%)409 (23,6%)
Κρήτης147 (5,7%)465 (6,6%)105 (6,2%)
Νοτίου Αιγαίου96 (3,8%)248 (3,2%)60 (3,5)
Πελοποννήσου175 (7%)366 (4,7%)94 (5,5%)
Στερεάς Ελλάδας147 (5,8%)376 (4,8%)83 (4,8%)
ΣΥΝΟΛΟ2.498 (100%)7.660 (100%)1.723 (100%)
Στη Δημόσια Εκπαίδευση υπηρετούν επίσης 32 μόνιμοι εκπαιδευτικοί Ιταλικής Φιλολογίας (ΠΕ34). Το γενικό σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανερχόταν στις 25/10/20018 στους 11.913.

Πιν. 2: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στα Λύκεια

Οργανικά τοποθετημένοι/ες σε Λύκεια
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
ΓΕΛ1171.13853
ΕΠΑΛ9499
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ1261.63753

Πιν. 3: Μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ξένων γλωσσών στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Εκκλησιαστικά

Γυμνάσια – Λύκεια

16

Πιν. 4: Μέσος όρος ηλικίας μονίμων ΠΕ05, 06 & 07 ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Μέσος όρος ηλικίας κατά κλάδο και βαθμίδα
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία50 έτη47 έτη45 έτη
Γυμνάσια – Λύκεια54 έτη49 έτη49 έτη
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ53 έτη48 έτη48 έτη

Πιν. 5: Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Κατανομή εκπαιδευτικών των Ξένων γλωσσών
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία6593.744349
Γυμνάσια – Λύκεια1.8423.9161.374
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ2.4987.6601.723

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔράμας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία7454
Γυμνάσια – Λύκεια123917
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ198421
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΈβρου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία9442
Γυμνάσια – Λύκεια194322
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ288724
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚαβάλας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία2515
Γυμνάσια – Λύκεια184328
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ209433
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΞάνθης
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία2482
Γυμνάσια – Λύκεια133218
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ158020
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡοδόπης
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία234
Γυμνάσια – Λύκεια183212
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ206612

ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4928421
Γυμνάσια – Λύκεια9923474
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ14851895
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑνατολικής Αττικής
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3921016
Γυμνάσια – Λύκεια7617357
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ11538373
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία6719326
Γυμνάσια – Λύκεια5414252
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ12133578
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΓ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία35168
Γυμνάσια – Λύκεια7617143
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ11123943
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔ΄ Αθήνας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3815618
Γυμνάσια – Λύκεια5413848
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ9229467
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔυτικής Αττικής
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία1178
Γυμνάσια – Λύκεια317216
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4215016
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠειραιά
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία33160
Γυμνάσια – Λύκεια9119951
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ12435951

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛέσβου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία10434
Γυμνάσια – Λύκεια315314
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ419618
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣάμου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία2101
Γυμνάσια – Λύκεια183015
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ204016
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΧίου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία5251
Γυμνάσια – Λύκεια294112
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ346613

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑιτωλοακαρνανίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4587
Γυμνάσια – Λύκεια599420
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ6315227
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑχαΐας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία31025
Γυμνάσια – Λύκεια6711938
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ7022143
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗλείας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία10372
Γυμνάσια – Λύκεια669121
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ7612823

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΓρεβενών
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4111
Γυμνάσια – Λύκεια4127
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ8238
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚαστοριάς
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3242
Γυμνάσια – Λύκεια9239
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ124711
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚοζάνης
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία11657
Γυμνάσια – Λύκεια267023
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ3713530
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦλώρινας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία124
Γυμνάσια – Λύκεια112110
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ113314

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΆρτας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3262
Γυμνάσια – Λύκεια34399
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ376511
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΘεσπρωτίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4284
Γυμνάσια – Λύκεια153411
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ196215
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΙωαννίνων
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία11639
Γυμνάσια – Λύκεια296521
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4012830
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠρέβεζας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία6243
Γυμνάσια – Λύκεια15298
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ215311

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚαρδίτσας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία7627
Γυμνάσια – Λύκεια264812
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ3311019
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛάρισας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία261178
Γυμνάσια – Λύκεια429528
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ6821236
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΜαγνησίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία179010
Γυμνάσια – Λύκεια247826
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4116836
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤρικάλων
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία106111
Γυμνάσια – Λύκεια285520
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ3811631

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΖακύνθου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία5142
Γυμνάσια – Λύκεια19178
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ243110
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚέρκυρας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία7326
Γυμνάσια – Λύκεια356221
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ429427
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚεφαλληνίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία411
Γυμνάσια – Λύκεια17286
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ21396
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛευκάδας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία210
Γυμνάσια – Λύκεια14225
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ16325

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑνατολικής Θεσσαλονίκης
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία2719940
Γυμνάσια – Λύκεια3614180
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ63240120
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔυτικής Θεσσαλονίκης
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία2422338
Γυμνάσια – Λύκεια6117385
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ85396123
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗμαθίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία15739
Γυμνάσια – Λύκεια285022
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4312331
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚιλκίς
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3306
Γυμνάσια – Λύκεια93013
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ126019
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠέλλας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία1064
Γυμνάσια – Λύκεια234432
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ3310832
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΠιερίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4585
Γυμνάσια – Λύκεια185021
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ2210826
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣερρών
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία13687
Γυμνάσια – Λύκεια156222
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ2813029
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΧαλκιδικής
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία3463
Γυμνάσια – Λύκεια174326
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ208929

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΗρακλείου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία139913
Γυμνάσια – Λύκεια5412039
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ6721952
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛασιθίου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία242
Γυμνάσια – Λύκεια243513
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ245915
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΡεθύμνου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία722
Γυμνάσια – Λύκεια233414
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ305614
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΧανίων
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία4625
Γυμνάσια – Λύκεια226819
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ2613024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔωδεκανήσου
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία8474
Γυμνάσια – Λύκεια4510833
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ5315537
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚυκλάδων
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία131
Γυμνάσια – Λύκεια416223
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ429323

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑργολίδας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία5276
Γυμνάσια – Λύκεια203516
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ256222
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΑρκαδίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία7261
Γυμνάσια – Λύκεια302811
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ375412
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΚορινθίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία9324
Γυμνάσια – Λύκεια326024
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ419228
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛακωνίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία10181
Γυμνάσια – Λύκεια21319
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ314910
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΜεσσηνίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία11484
Γυμνάσια – Λύκεια306118
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4110922

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒοιωτίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία6322
Γυμνάσια – Λύκεια296212
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ359414
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕύβοιας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία12593
Γυμνάσια – Λύκεια348229
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4614132
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕυρυτανίας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία22
Γυμνάσια – Λύκεια968
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ1188
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦθιώτιδας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία13535
Γυμνάσια – Λύκεια295915
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ4211220
Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΦωκίδας
ΚΛΑΔΟΣΓαλλικήςΑγγλικήςΓερμανικής
Δημοτικά Σχολεία471
Γυμνάσια – Λύκεια9148
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΙΜΩΝ13219