ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ SORBONNE B2-C1-C2 ΕΞ'ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

 1. Χρησιμοποιείτε μόνο υπολογιστή (όχι κινητό ή ταμπλέτα) και φοράτε υποχρεωτικά ακουστικά.
 2. Χρησιμοποιείτε μόνο την δική σας ηλεκτρονική διεύθυνση και όχι εκείνη του καθηγητή σας ή του

Σχολείου / Κέντρου Ξένων Γλωσσών. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει, σύμφωνα με την επισήμανση που

υπάρχει στην διαδικασία εγγραφής, την προσωπική ηλεκτρονική σας διεύθυνση, θα πρέπει να σας

κοινοποιηθούν οι σύνδεσμοι (links) από τον καθηγητή σας ή το Σχολείο / Φροντιστήριο που έχει

κάνει την εγγραφή σας και όχι από την Υπηρεσία μας.

 1. Κατεβάζετε το θέμα μόλις σας δοθεί ώστε να μπορείτε να προετοιμαστείτε με τον ρυθμό σας εντός

του καθορισμένου χρόνου.

 1. Προσοχή στον σύνδεσμο ΖOOM – Προετοιμασίας και Εξέτασης. Θα πρέπει να έχετε κατεβάσει το

πρόγραμμα τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα, ώστε να είστε έτοιμος/η την ώρα της

εξέτασης. (https://zoom.us/download) Οδηγίες για το πώς κατεβάζετε το zoom από τηλέφωνο την

ώρα της εξέτασης, δεν θα δίνονται. Όλοι οι υποψήφιοι στο Sorbonne C2 ελέγχουν τον ήχο και δεν

περιμένουν την τελευταία στιγμή.

 1. Δεν πρέπει να βρίσκεται κανείς άλλος στον χώρο εξέτασης. Τα κινητά / σταθερά τηλέφωνα θα πρέπει

να είναι απενεργοποιημένα.

 1. Η κάμερα του υπολογιστή σας θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη καθ’ όλη την διάρκεια της

προετοιμασίας και της εξέτασης. Θα πρέπει επίσης να είναι τοποθετημένη με τρόπο ώστε να

φαίνεται ο υποψήφιος από το κεφάλι μέχρι τη μέση.

 1. Ο κάθε υποψήφιος έχει γραμμένο πρώτα το επίθετο και μετά το όνομά του στα λατινικά, ώστε να

το βλέπουμε στην οθόνη την ώρα της υποδοχής. Δεν περιμένει να το γράψει εκείνη την ώρα, διότι

καθυστερεί τους υπόλοιπους, ούτε και μπορεί να γίνεται αυτό την ώρα της εξέτασης.

 1. Σας προτείνουμε δε, όσον αφορά στην ανάγνωση του θέματος, να έχετε έτοιμο το σύνδεσμο

(https://get.adobe.com/fr/reader/) ώστε να το κατεβάσετε εύκολα και αμέσως. Όποιος υποψήφιος

το κατεβάσει, αυτόματα σημαίνει ότι έλαβε γνώση και ξεκινά την προετοιμασία. Η εκτύπωση του

θέματος είναι προαιρετική, ιδίως για το Sorbonne B2 του οποίου το κείμενο είναι μικρό.

 1. Θα πρέπει να συνδεθείτε μόνο στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στην πρόσκλησή σας. Δεν θα

γίνονται αποδεκτοί όσοι δεν εισέλθουν εγκαίρως (10 λεπτά πριν την έναρξη).

 1. Οι υποψήφιοι να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και να έχουν μόνο νερό μπροστά στην οθόνη. Είναι

αυτονόητο ότι οιοσδήποτε δεν ακολουθήσει τις οδηγίες ενδέχεται να μην γίνει αποδεκτός και να

χάσει τις εξετάσεις.

 1. Υποψήφιος ο οποίος δεν παρουσιάζεται στις προφορικές εξετάσεις, ΔΕΝ μπορεί να παρακαθίσει

ούτε στις γραπτές που θα ακολουθήσουν.