Οδηγίες για τις εξετάσεις DELF – DALF – SORBONNE Δεκεμβρίου 2022


1. Παρουσιάζεστε στο εξεταστικό κέντρο με την πρόσκλησή σας και την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.
2. Στις εξετάσεις απαγορεύεται η ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου, smart watch, ταμπλέτας.
3. Ο υποψήφιος γράφει μόνο με στυλό διαρκείας μαύρου ή μπλε χρώματος. Απαγορεύεται η χρήση
οποιουδήποτε διορθωτικού: για τυχόν διόρθωση, απλά διαγράφεται από τον υποψήφιο ό,τι θέλει να
διορθώσει.

Υπάρχουν συμπληρωματικές σελίδες στο ντοσιέ των υποψηφίων ώστε να τις χρησιμοποιούν για
πρόχειρο προτού γράψουν τις εκθέσεις, περιλήψεις, συνθέσεις.

4. Η έλευση των υποψηφίων γίνεται 15 λεπτά πριν την έναρξη για αποφυγή συνωστισμού. Έχετε πάντοτε
την ταυτότητα σας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο με ενσωματωμένη και σφραγισμένη από τις Αρχές
φωτογραφία μαζί σας το οποίο αποδεικνύει τα ακριβή στοιχεία σας.
5. Ο υποψήφιος δεν μπορεί ν’ αποχωρήσει από τις γραπτές εξετάσεις παρά μόνο μία ώρα μετά την
έναρξη, εκτός και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η ακουστική δοκιμασία.
6. Όσοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά την ίδια ημέρα, παρακαλώ να αποχωρούν από το εξεταστικό
κέντρο μετά τις γραπτές εξετάσεις και να επανέρχονται 15 λεπτά πριν από την ακριβή ώρα της
προφορικής τους δοκιμασίας.

7. Το Γαλλικό Ινστιτούτο – Γαλλική Πρεσβεία καθώς και τα εξεταστικά κέντρα έχουν ευθύνη εντός των
χώρων εξετάσεων ∙ κατ’ επέκταση επαφίεται στους συνοδούς να μη συνωστίζονται μπροστά στην είσοδο
και να αποχωρούν μόλις αφήνουν τον υποψήφιο.
8. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει στη συσκευή τους το Viber, όπως σας έχουμε ενημερώσει, λαμβάνουν και
με SMS τις ενημερώσεις.
9. Υποψήφιος ο οποίος δεν παρουσιάζεται στις προφορικές εξετάσεις, ΔΕΝ μπορεί να παρακαθίσει ούτε
στις γραπτές εξετάσεις. Το αυτό ισχύει και αντίστροφα.

Καλή επιτυχία !
Αξιοσημείωτον : Όπως πάντα κατεβάζετε και εκτυπώνετε την πρόσκλησή σας από το διαδίκτυο
https://www.ifg.gr/news/convocations-delf-dalf-sorbonne-dec-2022/
Προς τούτο πληκτρολογείτε : Επίθετο/όνομα/Έτος γεννήσεως