Δείτε την πρόσκλησή σας για τις εξετάσειςSORBONNEΜαΐου2023, στην πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:

Για τοSorbonne:examens.ifg.gr/convocations/sorbonne


Για να συμβουλευθείτε και να εκτυπώσετε την πρόσκλησή σας παρακαλούμε όπως πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας και το επώνυμο, ή επώνυμο,όνομα και το ΕΤΟΣ (μόνο) γεννήσεώς σας.

Τα κέντρα ξένων γλωσσών, καθώς και τα σχολεία, πληκτρολογούν τον κωδικό κέντρου και τον κωδικό πρόσβασης και εμφανίζεται η λίστα των υποψηφίων τους.

⚠️ Υπενθυμίζουμεσεόλουςτουςυποψηφίουςτωνεξετάσεωνότιεισέρχονται στο εξεταστικό κέντρο με τηνπρόσκλησηκαι τηνταυτότητα ή το διαβατήριότους.
Οδηγίες προς υποψηφίους εξετάσεων
SORBONNEB2-C1-C2 εξ αποστάσεως.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας:
examens
@ifg.gr