Στο Gemm Learning παρουσιάστηκε το Dyslexia Infographic που αναφέρει τα συμπτώματα της Δυσλεξίας όπως εκφράζονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Παρουσιάζεται εδώ η μετάφραση:

Αντοχή/ζωτικότητα κατά την ανάγνωση: >>>...
 • Δεν μπορεί να διαβάσει για μεγάλες περιόδους (9-11 και 12+)

 • Κουράζεται ακόμα και όταν διαβάζει για λίγη ώρα (9-11 και 12+)

 • Ξαναδιαβάζει την ίδια σελίδα πολλές φορές (9-11 και 12+)

 • Είναι αργός αναγνώστης (9-11 και 12+)

Η στάση του απέναντι στην ανάγνωση:

 • Αντιστέκεται στην ανάγνωση (5-8, 9-11 και 12+)

 • Δεν διαβάζει για ευχαρίστηση (9-11 και 12+)

 • Είναι απρόθυμο να διαβάσει φωναχτά (5-8)

 • Δεν έχει αγαπημένο βιβλίο χωρίς εικόνες (5-8)

 • Η μελέτη για το σπίτι είναι πηγή άγχους (9-11 και 12+)

Φωνολογική ετοιμότητα:

 • Δεν μπορεί να διαβάσει άγνωστες λέξεις (5-8)

 • Μαντεύει ή προσπερνά λέξεις όσο διαβάζει (5-8)

 • Εισάγει, παραλείπει ή μπερδεύει γράμματα όσο διαβάζει (5-8)

 • Δεν του αρέσει να διαβάζει φωναχτά (5-8)

 • Αντιστρέφει γράμματα όταν γράφει (5-8)

Κατανόηση/Αντίληψη:

 • Δυσκολία να καταλάβει τη κυριολεκτική έννοια αυτών που διάβασε (9-11)

 • Δεν μπορεί να εκμαιεύσει τις κύριες ιδέες ενός κειμένου (12+)

 • Δεν τα πάει καλά σε τεστ πολλαπλής επιλογής (12+)

 • Φτωχή μνήμη για γεγονότα και δεδομένα που δεν έχει ζήσει (9-11 και 12+)

 • Δυσκολία να φτάσει σε συμπεράσματα απ;o ένα κείμενο (9-11 και 12+)

Ευχέρεια:

 • Αγνοεί κανόνες στίξης (5-8)

 • Η φωναχτή ανάγνωση είναι αργή ή ασταθής (5-8, 9-11)

 • Δεν μπορεί να διαβάσει φωναχτά με ρυθμό και κατάλληλο ύφος, είναι μονότονο (5-8)

 • Θέλει να διαβάζει βιβλία μικρότερου βαθμού δυσκολίας (5-8, 9-11)

 • Έχει δυσκολίες οπτικής διάκρισης (5-8, 9-11)

Γλώσσα:

 • Δυσκολία στην ομοιοκαταληξία (3-4)

 • Φτωχό λεξιλόγιο (3-4, 5-8)

 • Δυσκολία σε πολλαπλές οδηγίες (3-4, 5-8)

 • Αργεί να απαντήσει σε ερωτήσεις (5-8)

 • Προφέρει λάθος μεγάλες λέξεις όταν μιλάει (5-8)

 • Δεν συμμετέχει σε ομάδες συζήτησης (3-4 και 5-8)

ΠΗΓΗ: dyslexiaathome.blogspot.gr