Αρκετοί γονείς που έχουν δυσλεκτικά παιδιά, αναρωτιούνται αν μπορούν μάθουν ξένες γλώσσες. Σύμφωνα με το Βρετανικό Ινστιτούτο Δυσλεξίας, η δυσλεξία προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθηση της ανάγνωσης , της γραφής και της...

ορθογραφίας. Σαν συνέπεια, σχετίζεται ιδιαίτερα με την εκμάθηση του γραπτού λόγου, χωρίς όμως να αποκλείεται το γεγονός ότι και ο προφορικός λόγος μπορεί να επηρεαστεί.

Τα ελλείμματα μνήμης που παρουσιάζει ένα παιδί δυσλεκτικό πέρα από τη μητρική γλώσσα, επηρεάζουν και την εκμάθηση μίας ξένης. Ο λόγος; Σε μία ξένη γλώσσα το κομμάτι του λεξιλογίου είναι το Α και το Ω. Αυτό λοιπόν στηρίζεται στη μνήμη και σύμφωνα με τη λογική, δυσκολεύει ένα παιδί που έχει δυσλεξία, στο να ανταποκριθεί με επιτυχία σε έναν μεγάλο όγκο εργασιών, όπως αναφέρει το mother's

Το σημαντικότερο κομμάτι σε όλο αυτό το έχει ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θα πρέπει να είναι καταρτισμένος και να έχει προϋπηρεσία σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι θα βοηθήσει και το παιδί να αισθανθεί ασφαλές, θα τονωθεί η αυτοπεποίθησή του και θα δει με θετικό μάτι την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τον πιο κατάλληλο τρόπο διδασκαλίας ώστε να βοηθήσει το δυσλεκτικό παιδί να προχωρήσει με θέληση και όχι να εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή. Έτσι το άγχος του παιδιού θα μειωθεί θα αποκτήσει μία θετική στάση προς τη γλώσσα.

Όσο για το αν η ηλικία ενός παιδιού παίζει ρόλο στην γρήγορη εκμάθηση της ξένης γλώσσας; Παίζει, αλλά δεν είναι και το σημαντικότερο. Το ιδανικό σε αυτές τις περιπτώσεις θα ήταν το παιδί να βρίσκεται στο Δημοτικό.


ileiapost.gr