Το και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα διοργανώνουν εθνικό σχολικό διαγωνισμό, με θέμα HISDOIIRES/ΙΣΤΟΡΙΕΣ & ΜΕ[ΜΟΙ]ΡΙΕS/ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ, στο πλαίσιο της γιορτής της , που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2017.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας, οι οποίοι διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα στα σχολεία τους.

Οι μαθητές του Δημοτικού θα εργαστούν γύρω από το παραμύθι και θα αναπτύξουν μια προσωπική και πρωτότυπη ερμηνεία, παίρνοντας το λόγο μέσα από μια αφήγηση σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Οι μαθητές των Γυμνασίων-Λυκείων καλούνται να εργαστούν γύρω από την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, μέσα από φωτογραφίες αρχείου, συλλογικής ή ατομικής μνήμης και να αναπαραστήσουν επί σκηνής ένα γεγονός ή στιγμιότυπο του παρελθόντος, συνθέτοντας την προσωπική τους ερμηνεία.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Η απόφαση υλοποίησης της ανωτέρω δράσης υπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα προβεί σε ανάλογο προγραμματισμό και σχεδιασμό του μαθήματος του, εντός των δυνατοτήτων που του παρέχονται από το θεσμικό πλαίσιο διδασκαλίας των ξένων γλωσσών στο ελληνικό σχολείο, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων και σε καμιά περίπτωση δε διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, μπορείτε να αντλείτε πληροφορίες από τα συνημμένα έγγραφα ή να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου www.ifg.gr