ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Η κατανομή των 11.913 μόνιμων εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών

    Δευτεροβάθμια

    Η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) λειτουργεί από το 2004 και σκοπός της ερευνητικής της δραστηριότητας είναι η επιστημονική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει με τη συνδρομή μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από ολόκληρη τη χώρα.

Back to Top