• Αύξηση κατώτατου μισθού, από 1/4 – νέα ωρομίσθια, αμοιβές

Βάσει νέου νόμου του Υπ. Εργασίας (ΦΕΚ 2003/τ.Β/28-3-2023), από 1/4/2023 ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται στα €780. Σας προωθούμε πίνακες με: